De Franse Juf in de klas (Congres Frans 2019)

Workshop-programma 22 en 23 maart:

 

1. Ludiek Frans lesmateriaal voor onderbouw VO:

a. Lesvideo’s.
b. Liedjes in de les.
c. Spellen.

2. Slimme leertips voor zelfstandig werk:

a. Werkwoorden leren.
b.. Vocabulaire leren.
c. Luistervaardigheid oefenen.

3. Franse les op de basisschool:

a.Interactieve kaart: aantal scholen met Franse les. 
b. Gratis lespakket.

4. Platforme français précoce: doe mee!

 

Meer informatie:

Juf Sandra
Juf Olga
 

Docent Frans en Lid Sectiebestuur
Vakleerkracht Frans op de basischool

Levende Talen (français précoce).
en blogger.

www.franszelfsprekend.nl
www.defransejuf.nl