Gratis nascholing voor docenten Vroeg Frans

Docenten Frans in het primair onderwijs komen in aanmerking voor gratis nascholing

Geef je Franse les op een Nederlandse basisschool? Of ben je van plan komend schooljaar Franse les te gaan geven aan 4-12 jarigen? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor gratis nascholing aangeboden door de Franse en Belgische overheid. Het kersverse Platform Vroeg Frans heeft op verzoek van deze instanties een enquête opgesteld, om de scholingsbehoefte te peilen onder docenten die Franse les geven op de basisschool. De link naar de enquête vind je in dit bericht. 

 

Docenten ondersteunen

Zoals je misschien al weet kun je sinds kort voor informatie en inspiratie over Frans voor kinderen ook terecht bij het net opgerichte Platform Vroeg Frans (onderdeel van de vereniging voor talendocenten Levende Talen). Het Platform heeft als doel docenten te ondersteunen die Franse les geven op een basisschool: via kennisoverdracht, door bijeenkomsten te organiseren waar docenten elkaar kunnen ontmoeten en door samen te werken met andere instanties op het gebied van Vroeg vreemdetalenonderwijs/vvto Frans.

Aanbod nascholing

Zo werkt het Platform samen met het Kenniscentrum Buurtalen van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic biedt scholen op diverse manieren – scholing, uitwisselingen, netwerkbijeenkomsten –  hulp bij internationaliseren. Ook werkt het Platform samen met instanties van de Franse en Belgische overheid: Institut Français, Alliance Française en Délégation Générale Wallonie-Bruxelles. Deze Franse en Belgische overheidsorganisaties hebben aangegeven docenten Vroeg Frans extra te willen ondersteunen met nascholingscursussen en materiaal. Bij voldoende belangstelling zal in 2020 gratis scholing aangeboden worden.

Enquête

Bij dit scholingsaanbod kun je aan verschillende soorten cursussen denken. Via een enquête willen de instanties in kaart brengen welke scholingsbehoefte er bestaat bij docenten: wil je vooral je eigen Franse taalvaardigheid verbeteren? Of ben je meer geïnteresseerd in een cursus over speciale lesmethodiek om jonge kinderen Frans te leren? Of misschien heb je nog een andere opleidingsbehoefte.

Dus geef jij Franse les op een basisschool (al is het maar een paar lesuur per schooljaar)? En heb je behoefte aan extra opleiding en lesmateriaal? Vul dan de korte vragenlijst in.

De link naar de enquête vind je hier. Inzenden kan tot 18 juni 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *