Leçon 11: Talen temmen

DIT GAAN WE DOEN:

– Spel: herhalen tellen tot 100.

Hoe Frans je helpt (véél) andere talen te begrijpen.

– Spel: Leenwoordenbingo.

1. Musique

Tellen tot 100 herhalen met:
– balspel tot 70
– muziek 70-100.

2. Révision

3. Instruction: Taalfamilies

4. Exercice

5. Jeu

Leenwoordenbingo

Évaluation

  1. Évaluation

Extra oefeningen

TIP! Zie ook de Video “Dagen van de week’ met uitspraak.

TIP! Zie ook de Video ‘De maanden van het jaar‘.