Leçon 4: La Fête

Dit gaan we doen vandaag:

– muziek luisteren

– Levend memory spelen (landennamen)

– Feestje voorbereiden Dag van de Franse Taal

1. Musique

Bonjour!

2. Révision

L’alphabet et Projet la Francophonie: Dag van de Franse Taal

3. Jeu

Levend Memory (Le Memory Vivant)

4. Project

5. Au boulot! (aan het werk!)

Werk in tweetallen verder aan de opdracht Dag van de Franse Taal

6. Jeu

Évaluation

  1. Évaluation
  2. Devoirs/huiswerk:
    1. Leer het Bonjour-lied?!? (refrein)
    2. Lees Padlet Wallonië (volgende les Kahoot-quiz)
La Francophonie dans le monde