Leçon 5: Le Maroc

Dit gaan we doen:

– Kahoot-quiz.

– Padlet: ‘Le Maroc’.

– Muziek & spelletje (tellen!).

1. Kahoot

Kahoot herhaling vorige les

Bron: Padlet La Wallonie Groep 7/8 IKC De Piramide

2. Musique

Les pays Francophones:
Vraag: Hoeveel landen met ‘le’ en ‘la’?

3. Projet: le Maroc

Nieuw land, nieuwe Padlet

4. Au boulot! (aan het werk!)

Werk in tweetallen verder aan de opdracht Dag van de Franse Taal

5. Jeu

Cijfer – raadspel
Verder tellen in het Frans met muziek!

Évaluation

  1. Évaluation
  2. Devoirs/huiswerk:
    1. Herhaal de cijfers.
    2. Padlet ‘Le Maroc’: voeg jouw bijdrage toe.
La Francophonie dans le monde