eTwinning-project IKC groep 7/8

1. Je me présente!

Schrijf- en leesvaardigheid.

2. Présentations avec une vidéo.

Spreek- en luistervaardigheid.

3. Cartes de voeux pour Noël.

Schrijfvaardigheid en wereldburgerschap.

Tips

  • Begin klein.
  • Stel duidelijke doelen.
  • Werk samen met ervaren eTwinners.
  • Vraag op tijd toestemming aan ouders voor gebruik foto’s/video’s.
  • Maak gebruik van de begeleiding van Nuffic!