Organisaties actief op het gebied van Vroeg Frans

Dag van de Franse Taal op een basisschool in Nederland, georganiseerd door het samenwerkingsverband Ronde Tafel Frans (Foto’s: De Franse Juf).

In Nederland staat Franse les aan jonge kinderen (van 4-12 jaar) nog in de kinderschoenen. Verschillende organisaties zijn actief bezig daar verandering in te brengen. Één daarvan is ons Platform Vroeg Frans, dé netwerkorganisatie voor docenten Frans in het primair onderwijs. Het Platform is opgericht door De Franse Juf in samenwerking met Vereniging Levende Talen. Wij werken samen met een aantal andere organisaties die bijzondere aandacht hebben voor ‘Vroeg Frans’ ofwel français précoce. In dit artikel lees je meer over deze organisaties.

Netwerkorganisatie docenten Frans in het PO

Platform Vroeg Frans – dé netwerkorganisatie voor docenten Frans in het primair onderwijs – is opgezet in samenwerking tussen educatief blog DeFranseJuf.nl en vereniging Levende Talen. Ons doel is om docenten Frans uit PO en VO samen te brengen en elkaar te laten inspireren door kennis en ervaringen te delen. Het Platform organiseert themasessies, geeft een lespakket uit en is mede-organisator van de studiedag voor docenten Frans in het PO. Bekijk de foto-impressie van Platform Vroeg Frans.

Ronde Tafel Frans

De Ronde Tafel Frans / La Table Ronde pour le français, bestaat uit een aantal organisaties die zich bezighouden met het promoten van de Franse taal in Nederland. Al deze organisaties hebben speciale aandacht voor français précoce (vroeg Frans). Het samenwerkingsverband organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse Dag van de Franse Taal, ook in het primair onderwijs. Daarnaast haalt de organisatie jonge, enthousiaste Franse taalassistenten naar Nederland die kunnen helpen met de taalles op scholen, vooralsnog alleen in het VO. De Ronde Tafel bestaat uit de volgende organisaties:

Levende Talen

Levende Talen is de vereniging voor docenten levende talen op het voortgezet onderwijs in Nederland, waaronder de Franse taal. De sectie Frans van Levende Talen houdt zich ook bezig met het bevorderen van Franse les voor jongere kinderen. Speciaal hiervoor is het Platform Vroeg Frans opgezet samen met De Franse Juf. Op de website van Levende Talen is een onderdeel met Frans lesmateriaal voor kinderen. Ga naar de website Levende Talen.

Institut Français des Pays-Bas

Institut Français des Pays-Bas (IFPB) is het Franse instituut voor taal en cultuur in Nederland. Français précoce is een prioriteit van het instituut. Docenten die Franse les geven aan kinderen en behoefte hebben aan bij- of nascholing, kunnen dan ook op de steun van IFPB rekenen. Tenslotte coördineert het instituut de officiële taalexamens van France Education International, waaronder de examens voor kinderen DELF PRIM en DELF JUNIOR/SCOLAIRE. Ga naar de website Institut Français des Pays-Bas.

Alliance Française des Pays-Bas

Les Alliance Française (AF) bevorderen de Franse taal en cultuur én die van het land waar zij gevestigd zijn, onder meer door het geven van taalcursussen. Verschillende Alliances bieden kindercursussen. AF heeft een methode ontwikkeld voor het basisonderwijs: Le petit tour. Ga naar de site Alliance Française.

Afvaardiging Wallonië-Brussel

Ook de Afvaardiging Wallonië-Brussel is partner bij het promoten van Vroeg Frans in Nederland. In het Waalse deel van België en in Brussel wordt immers ook Frans gesproken. Zo geeft de delegatie ieder jaar beurzen voor docenten die een zomercursus willen volgen aan de universiteiten van Leuven en Luik, ook op het gebied van Franse les aan kinderen. Ga naar de website Wallonia.be.

Meer organisaties

Nuffic

Daarnaast is ook Nuffic – de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs – actief op het gebied van vroeg vreemdetalenonderwijs. Zij bieden informatie niet alleen over Engels en Duits, maar ook over Frans op de basisschool. Nuffic heeft een overzicht met lesmateriaal Frans voor de basisschool, waaronder de online methode Elena. Verder organisereert Nuffic regelmatig scholing voor docenten over vroeg vreemdetalenonderwijs en helpt het basisscholen te starten met internationalisering. Ook over digitale uitwisseling met scholen in het buitenland (etwinning) kun je bij hen terecht. Ga naar de website van Nuffic.

Tenslotte willen we hier “Platform Frans” noemen: het overkoepelende kennisnetwerk van deskundigen op het gebied van de Franse taal en/of de Franstalige wereld in de breedste zin van het woord. Wij zijn trots dat wij als jonge netwerkorganisatie onze activiteiten nu ook onder de paraplu van dit brede kennisnetwerk bekend kunnen maken en over en weer kennis en ervaringen kunnen delen. Ga naar de website van Platform Frans/Frans in het basisonderwijs.

Tip!

Volg De Franse Juf & Platform Vroeg Frans en onze partners en blijf op de hoogte van de activiteiten op het gebied van Franse les aan kinderen: meld je aan voor de nieuwsbrief.