Platform Vroeg Frans: netwerken met collega’s

Om docenten die Franse les geven op de basisschool te helpen bij het vinden van geschikt lesmateriaal en hen gelegenheid te bieden kennis en ervaringen uit te wisselen, hebben het Sectiebestuur Frans van Vereniging Levende Talen Platform in samenwerking met De Franse Juf het Platform Vroeg Frans opgericht. Het platform stelt gratis lesmateriaal beschikbaar en organiseert studiedagen in samenwerking met onder meer de Franse ambassade/Institut Français en Alliance Française. Zo’n zes keer per jaar zijn er verder de succesvolle, korte Café & Croissant-bijeenkomsten. Tenslotte kun je bij het Platform terecht voor informatie over opleidingsbeurzen voor na- en bijscholing mbt Vroeg Frans.

Platform Vroeg Frans, de netwerkorganisatie voor docenten Frans in het basisonderwijs. Coördinatoren: Merel Hollander en Petra Tamis. Mail: platformvroegfrans@gmail.com Website: www.franszelfsprekend.nl/francais-precoce