Platform Vroeg Frans: netwerken met collega’s

Platform Vroeg Frans is dé netwerkorganisatie voor docenten die Franse les geven aan kinderen. Wij richten ons op docenten uit primair en voortgezet onderwijs die interesse hebben in het geven van Franse les op een natuurlijke manier: met spel, muziek en veel nadruk op spreken en luisteren. Ons doel is elkaar te inspireren door kennis en ervaringen te delen. Onze Platform telt inmiddels zo’n 200 docenten (uit PO en VO).

Groeiend aantal scholen

Op steeds meer basisscholen wordt Frans les gegeven, zoals hier op de Joppeschool.

Een klein, maar groeiend aantal basisscholen in Nederland – zo’n zeventig in het totaal – biedt Franse les aan hun leerlingen. Dit noemen we Vroeg Frans ofwel français précoce. Sinds 2015 bestaat namelijk de wettelijke mogelijkheid om een deel van het onderwijs te geven in het Frans (naast Engels en Duits). Kenmerkend voor Vroeg Frans is dat kinderen de taal op een natuurlijke manier leren, met spel, muziek en nadruk op spreken en luisteren. Ook is er veel ruimte voor cultuur, zodat het vak past bij wereldburgerschap.

Van klein tot groot

Ons gratis lespakket is bedoeld om kinderen te laten snuffelen aan Frans, bijvoorbeeld tijdens een themaweek, in de Plusklas of Masterclass.

Frans in het primair onderwijs kan op verschillende wijzen worden aangeboden: een paar lessen als keuzevak tijdens themaweken, wekelijks aanbod in de Plusklas of bij de naschoolse opvang of zelfs als volwaardig vak van groep 1 t/m 8. In dat laatste geval spreken we officieel over vroeg vreemdetalenonderwijs Frans (vvto). Ook zijn er steeds meer middelbare scholen die een kennismakingscursus Frans aanbieden aan groep 8-leerlingen van basisscholen uit hun omgeving in de vorm van Masterclasses.

Kennis en ervaringen delen

Ieder jaar organiseren wij een studiedag, samen met de Ronde Tafel Frans. Daarnaast zijn er om de 6 weken korte “Café & Croissant-bijeenkomsten’.

Om docenten van deze scholen te helpen bij het vinden van geschikt lesmateriaal en hen gelegenheid te bieden kennis en ervaringen uit te wisselen, hebben wij Platform Vroeg Frans opgericht. Wij stellen gratis lesmateriaal beschikbaar en organiseren jaarlijks een studiedag in samenwerking met onder meer de Franse ambassade/Institut Français en Alliance Française. Zo’n zes keer per jaar nodigen wij verder geïnteresseerde docenten uit voor een korte Café & Croissant-bijeenkomst. Dit zijn korte themasessies over wisselende onderwerpen, waarbij wij trakteren op koffie en croissants. Tenslotte kun je ook bij ons terecht voor informatie over opleidingsbeurzen voor na- en bijscholing mbt Vroeg Frans.

Bekijk onze agenda en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Platform Vroeg Frans, de netwerkorganisatie voor docenten Frans in het basisonderwijs. Coördinatoren: Sandra van Die, Merel Hollander en Olga Buters. Mail: platformvroegfrans@gmail.com

Platform Vroeg Frans is een samenwerkingsverband tussen educatief blog DeFranseJuf.nl en de sectie Frans van Vereniging Levende Talen, de beroepsvereniging voor talendocenten.