Geheugenspelletjes

ERK-niveau: A1- A2 (beginners)

Activiteit: spreek- en luistervaardigheid

Tijdsduur: 5 à 15 minuten

Nieuwe woorden leren werkt het best met een spelletje…en het is nog leuk ook! Wat dacht je van deze Franse geheugenspelletjes?

  1. Memory ‘La météo’: tijdsduur 5 à 10 minuten.
  2. Ik ga op reis en neem meetijdsduur 5 à 10 minuten.
  3. Levend memory: tijdsduur 10 à 15 minuten.
  4. Pictionary: tijdsduur 15 minuten.
  5. Jeu de Kim: tijdsduur 10 à 15 minuten.
  6. Le jeu des 7 familles : tijdsduur 15 minuten.
  7. Kleurenbingo: tijdsduur 10 à 15 minuten.

Terug naar algemeen overzicht “Franse spellen in de klas”.