Interview met Hester Draaijer: Frans in de BSO

In dit interview vertelt Hester Draaijer (50) over haar ervaringen met Franse les geven in de Buitenschoolse Opvang (BSO). BSO’s blijken namelijk vaak op zoek te zijn naar gespecialiseerde mensen om kinderen van 4-12 jaar iets extra’s te kunnen bieden na schooltijd. Dat kan dus ook heel goed Franse les zijn, merkte Hester. De kinderen én ouders reageren erg enthousiast op haar lessen. Lees over Hester’s ervaringen als pedagogisch-didactisch specialist in de BSO en doe je voordeel met de praktische tips die ze geeft.

Rubriek Une prof se présente, door Sandra van Die

De Tilburgse Hester Draaijer heeft na haar opleiding CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) veel ervaring opgedaan in de hulpverlening en kinderopvang. Omdat ze Frans sprak met haar (ex-)man uit Parijs en daardoor de liefde voor deze taal is aangewakkerd, kiest ze later alsnog voor de lerarenopleiding Frans. Haar kinderen heeft ze ook Franstalig opgevoed. Tijdens haar stage kon ze meteen een betaalde baan als leraar krijgen. Dit beviel haar boven verwachting goed. Het gaf haar zelfvertrouwen dat ze de taal vloeiend sprak en natuurlijk kon ze goed met jongeren omgaan.

Frans in de kinderopvang

Vorig jaar besloot Hester naast haar tijdelijke baan als docent, weer in de kinderopvang te gaan werken (bij De Boemerang in Tilburg). Dit werk kende ze nog van vroeger en het werken met jonge kinderen beviel haar goed. Ze had de directeur benaderd en ze kon meteen beginnen voor drie dagdelen. Eerst betekende dit vooral dat ze meedraaide met het team: kinderen ophalen van school, samen eten en drinken en daarna activiteiten doen. Gaandeweg ging ze daar op een speelse manier Franse woordjes doorheen gooien: tellen in het Frans, Franse namen voor het fruit… Kinderen begonnen het leuk te vinden, dus vroeg ze of ze Franse les wilden krijgen. Ja hoor, er waren zeker een paar kinderen die daar oren naar hadden. Helaas was er op deze locatie geen ruimte voor. Maar het idee en het enthousiasme om de Franse taal aan kinderen te gaan leren, lieten haar niet meer los.

Pedagogisch-didactisch specialist

Hester besloot op onderzoek uit te gaan en kwam in contact met Xpect Kinderopvang Tilburg (voorheen Buitenschool Boost) die op zoek was naar pedagogisch didactisch specialisten. Korte tijd later werd ze aangenomen en kregen kinderen die daar interesse in hadden Franse les van haar op de BSO. Ze konden van een collega ook biologie krijgen of geholpen worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door een kindercoach. Inmiddels zijn er al tien collega’s die “iets” extra’s meenemen, zodat de kinderen kunnen kijken waar hun talenten en interesses liggen. Bij deze kinderopvang is het gebruikelijk dat je als pedagogisch medewerker gemiddeld acht tot twaalf weken op een locatie zit en daarna weer naar een andere locatie rouleert. Op die manier krijgen meerdere kinderen een kans om mee te doen.

Naschoolse opvang plus

De werkzaamheden van Hester bestaan dus uit het meedraaien met het team, het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen, het contact houden met ouders, helpen met eten enz. Daarnaast geeft ze één à anderhalf uur per week Frans aan een groepje kinderen. Een soort “Naschoolse opvang Plus” dus. Dat groepje heeft inmiddels een vaste kern van 4 à 5 kinderen. Omdat de eerste acht weken alweer achter de rug zijn, moest ze weer stoppen tot groot ongenoegen van een aantal vaste “klantjes”. Die hopen van harte dat ze weer terugkomt.

Franse spellen spelen tijdens de BSO: dat valt in de smaak!

Spontaan aanhaken

De leeftijd van de kinderen waar Hester les aan geeft is nu zeven jaar en ouder, maar soms komen er ook juist kleintjes kijken. Als ze bezig is met Franse liedjes, trekt dat bepaalde kinderen aan. Soms staan ze eerst verlegen te kijken en sluiten ze later aan. Ouders zijn enthousiast. Op deze manier kunnen hun kinderen na schooltijd van alles uitproberen en hoeven ze geen extra lesgeld te betalen. Er hoeft niet druk gependeld te worden door de ouders zelf. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Lesopbouw

Hester wil ook graag uitleggen hoe zo’n les eruitziet. Zo heeft ze bijvoorbeeld een paar lessen gedaan over het thema Ma chambre. Thuis maakt ze een werkblad met plaatjes van spullen die in een kamer kunnen staan en onderaan de pagina de Franse woorden waarvan de betekenis meteen geraden kan worden (transparante woorden en leenwoorden). Ze laat dan ook een liedje over les couleurs zien en horen, zodat ze ook lekker mee kunnen zingen. Daarna is er een klein stukje film van le Petit Nicolas: “Je range ma chambre” aan de beurt. Op die manier kan op een leuke manier de woordenschat en de uitspraak worden geoefend. Dit wordt ook meerdere keren herhaald.

Werkstukken van Hesters leerlingen met aandacht voor Franse vocabulaire.

Vrijheid

Er is geen vast lesschema dus Hester is vrij om aan te bieden wat ze wil (in overleg met haar collega’s van de locatie en inspelend op de vraag van de kinderen). Voor zichzelf heeft ze zeker wel een programma opgesteld dat ze aan wil houden. Daar horen natuurlijk bij: jezelf presenteren, de getallen van 0 tot 20, kledingstukken (van papier en geverfd en die dan aan een waslijn hangen), je huis en je kamer benoemen en dieren (memory van de Franse Juf). Op één BSO werkten ze met thema’s en werd meteen “Frankrijk” als project aangepakt.

Diplomacheck

Wat moet je kunnen bieden als je ook interesse hebt om Franse les te geven bij een BSO-organisatie? Hester raadt aan de diplomacheck te doen. Het voordeel is natuurlijk dat je in dienst kunt komen van de stichting en meer uren kunt draaien (als je zou willen) dan wanneer je alleen Franse les komt geven. Je zou een open sollicitatie kunnen sturen naar de overkoepelende stichting of vragen of je een keer een middag mee mag draaien om te kijken. Je kunt ook denken aan het aanbieden van het thema “Frankrijk” in de vakantie, als er themaweken worden georganiseerd.

Ook iets voor jou?

Heb je dit artikel gelezen en wil je meer weten over Franse les geven in de BSO of op de basisschool? Zoek je vacatures? Veel basisscholen organiseren ook zelf naschoolse activiteiten en zoeken daar mensen bij. Neem dus ook eens contact op met een school of scholenkoepel bij jou in de buurt. Denk verder aan nieuwe initiatieven waarbij vakmensen gezocht worden om – al dan niet tijdelijke – personeelstekorten op te vangen in het basisonderwijs en de BSO. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Qrabbl: een landelijk netwerk dat vakmensen koppelt aan basisscholen/BSO’s waar een invaller nodig is. En naar Poolwest: de invalpool voor het basisonderwijs in Zuid-Holland (regio Den Haag en omstreken).

Gratis webinar: Frans in het PO/BSO.

In mei 2023 organiseert het Platform Vroeg Frans (PVF) een ONLINE webinar over Franse les geven in het basisonderwijs/de Buitenschoolse Opvang (BSO). Je krijgt de laatste informatie en inzichten over vroeg vreemdetalenonderwijs Frans en praktische tips om aan de slag te gaan met het geven van Franse les in het primair onderwijs en in de BSO. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Houd voor de datum deze site in de gaten. Je kunt je al aanmelden via platformvroegfrans@gmail.com tnv coördinator Merel Hollander.