Basisscholen die Franse les aanbieden.

Nederland telde in 2018 zo’n 55 basisscholen die Franse les aanbieden (rode icoontjes op de kaart), blijkt uit onderzoek van Nuffic Kenniscentrum Buurtalen. Dat aantal groeit langzaam maar zeker, merken we bij onze netwerkorganisatie voor docenten Frans in het primair onderwijs (Platform Vroeg Frans).

“Deze scholen doen dat niet omdat het moet, maar omdat ze het nuttig voor de toekomst van hun leerlingen vinden”, zei de staatssecretaris van onderwijs treffend op de Nuffic-Buurtaalconferentie in Emmen. Frans is niet alleen een buurtaal, maar ook een wereldtaal: een taal die gesproken wordt door 274 miljoen mensen wereldwijd (denk ook aan Afrika). Niet alleen handig voor de vakantie, maar dus ook voor toekomstige studie of beroep.

Sinds 2015 is het Nederlandse basisscholen wettelijk toegestaan 15% van de lestijd – maximaal 4 uur per week – te besteden aan lessen in een vreemde taal. Dus ook Frans. Sommige scholen bieden Frans aan als volwaardig vak van groep 1 t/m 8. In de meeste gevallen betreft het echter nog kleinschalige projecten onder of na schooltijd (bijvoorbeeld Frans in de Plusklas of tijdens projectweken in groep 7/8).

Meer informatie over vroeg vreemdetalenonderwijs Frans (vvto/français précoce): in Nederland zijn een aantal organisaties die zich hard maken voor meer Franse les in het basisonderwijs. Sinds 2019 bestaat er zelfs een speciaal Platform Vroeg Frans, dat als doel heeft om kennis en inspiratie te delen op het gebied van Franse les op de basisschool. Kijk eens op deze sites voor contacten en ideeën over leuk lesmateriaal voor kinderen!

TIP:  Ook interesse om Franse les te proberen op de basisschool? Download gratis het lespakket Frans voor kinderen met 8 kant-en-klare werkbladen van De Franse Juf & Levende Talen!