Actuele ontwikkelingen in basisonderwijs Frans

Nederland telt ruim 40 basisscholen met Franse les (rode icoontjes), blijkt uit onderzoek van Nuffic Kenniscentrum Buurtalen 2018. Waarom maken scholen in het primair onderwijs (PO) de keuze om Franse les te geven? Hoeveel lestijd besteden zij aan Frans? En welk lesmateriaal gebruiken zij?

Actuele ontwikkelingen

‘Vroeg Frans’ past in de trend van internationalisering in het onderwijs: meer aandacht voor talen en culturele bewustwording” (language and cultural awareness). Sinds 2015 mogen basisscholen wettelijk  15% van de lestijd vanaf groep 1 – maximaal 4 uur per week – besteden aan lessen Engels, maar ook Duits en Frans. Een nieuwe kans!

“Basisscholen in Nederland die Frans aanbieden […], doen dat niet omdat het verplicht is, maar omdat het nuttig en misschien zelfs noodzakelijk is voor de toekomst van hun leerlingen”, zei staatssecretaris Raymond Knops treffend in april 2018 op de Nuffic-Buurtaalconferentie in Emmen. Frans is namelijk niet alleen een buurtaal, maar ook een wereldtaal: een taal die gesproken wordt door 274 miljoen mensen wereldwijd (denk ook aan Afrika). En dat aantal neemt alleen maar toe.

Variatie in lestijd

Sommige scholen bieden Frans aan in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. Dit noemt men vroeg vreemdetalenonderwijs Frans (vvto). Het vak staat dan wekelijks minimaal een half uur tot een uur ingeroosterd voor alle groepen. Enkele scholen maken daarnaast gebruik van de mogelijkheid om ook andere vakken – bijvoorbeeld gym of muziek – in het Frans te geven (het zogenaamde CLIL: Content Language Integrated Learning).

Meestal betreft het echter kleinschalige projecten, bijvoorbeeld tijdens projectweken, in de Plusklas of als BSO-activiteit. Zelf geef ik cursussen in de hoogbegaafden-groepen van IKC De Piramide in Zoetermeer. Je ziet ook docenten Frans uit het VO die een aantal lessen geven aan kinderen uit groep 8, om de overstap naar de brugklas te vergemakkelijken.

Communicatieve aanpak

Net als bij Engels in het Basisonderwijs (“Eibo”), is leren communiceren het uitgangspunt bij français précoce (‘vroeg Frans’). Communiceren gebeurt vooral mondeling en door te luisteren. De kinderen leren – met spelletjes, filmpjes en muziek – spelenderwijs de nieuwe taal meteen te gebruiken. Zij voeren al snel echte gesprekjes en de leerkracht spreekt – als het even kan – zoveel mogelijk Frans in de les. De activiteiten zijn betekenisvol en passen in de belevingswereld van de leerlingen, bijvoorbeeld een rollenspel ‘Croissants kopen bij de Franse bakker’.

Lesmethodes

Er zijn twee Nederlandstalige methodes voor Frans op de basisschool: ‘Oh là là!’ (voor de onderbouw) en ‘Éventail Junior En Action’ (voor de bovenbouw) van de Belgische uitgeverij Van In. Het zijn prima methodes, die wel duidelijk gericht zijn op de Belgische leerling.

Daarnaast zijn er Franstalige methodes Frans voor de internationale markt, zoals ‘Tip Top!‘, ‘Alex et Zoé’,Zoom‘ en de leergang ‘Jus d’Orange‘ van uitgeverij CLE International, waarmee ik zelf werk in groep 7 en 8 van de basisschool in Zoetermeer. De methodes bevatten meestal een tekstboek, werkboek, docentenhandleiding (in het Frans) en steeds vaker ook een digitale leeromgeving.

Aanvullend lesmateriaal

Naast de officiële methodes is er een schat aan aanvullend lesmateriaal te vinden op internet. Ken je bijvoorbeeld de Youtube-filmpjes ‘Le Français Illustré’ van Jérôme Paul? Of de vrolijke video’s van Alain le Lait, ook op Youtube?

Als Franse Juf maak ik ook regelmatig zelf lesmateriaal voor de kinderen in ‘mijn’ groepen 3 tot en met 8: filmpjes, spellen, quizzen en luisteroefeningen.  Deze en andere gratis  ideeën deel ik op dit blog ter inspiratie:  heel geschikt voor groepsleerkrachten die een beetje Frans spreken en de instructies graag in het Nederlands lezen.

Workshop

Op 2 november 2018 geef ik samen met Sandra van Die van de Vereniging Levende Talen een workshop over “Frans in het Basisonderwijs: lesideeën en tipstijdens de Landelijke studiedag LT. Sandra is binnen het sectiebestuur Frans verantwoordelijk voor ‘français précoce’ (vroeg Frans). Tijdens de workshop zal Sandra de laatste ontwikkelingen over  Frans in het primair onderwijs op een rij zetten en ik zal praktijkvoorbeelden geven uit mijn eigen lessen in groep 3 t/m 8.

 

Meer informatie:

Wil je meer informatie over Frans in het Basisonderwijs? Kijk eens op deze sites! Via het Kenniscentrum Buurtalen – contactpersonen Riet Steffann en Floor Haanstra – worden ook netwerkbijeenkomsten georganiseerd om deelnemende scholen met elkaar in contact te brengen.

NB. Plannen om Frans in te voeren op jouw basisschool? Vraag IPV-subsidie aan bij het Ministerie van OCW!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *