KLASTAAL FRANS – MAG IK NAAR HET TOILET?!

Je peux aller aux toilettes

Zoveel mogelijk Frans spreken in de klas; daar wordt de Franse les extra leuk van! En je leert natuurlijk nog beter Frans spreken. Doeltaal = voertaal! Maar welke zinnen gebruik je eigenlijk als je binnenkomt, als je iets wil zeggen of vragen?!

De handigste Franse zinnen voor in de klas!

Hieronder vind je een aantal handige Franse zinnen, die je kunt gebruiken in de klas.

Als je de klas binnenkomt

Hallo (mevrouw)! Bonjour (Madame)! 

Hallo (meneer)! Bonjour (Monsieur)! 

Als je de meester of juf iets wil vragen

Hoe zeg je…in het Frans? Comment on dit … en français? 

Hoe schrijf je dat? Ça s’écrit comment? 

Ik begrijp het niet!  Je ne comprends pas!

Kunt u dat herhalen? Vous pouvez répéter, s’il vous plaît?

Wat moeten we doen? Qu’est-ce qu’il faut faire? 

Mag ik naar het toilet? Je peux aller aux toilettes, s’il vous plaît? 

Als je de meester of juf iets wil vertellen

Ik heb een vraag. J’ai une question.

Ik ben mijn schrift/boek vergeten. J’ai oublié mon cahier/mon livre. 

Ik ben klaar! J’ai fini! 

Handige losse woorden

Pardon. Excusez-moi! / Pardon! 

Dank u wel. Merci! 

Als je de klas uitgaat

Tot ziens! Au revoir! 

Tot morgen! À demain! 

Tot volgende week! À la semaine prochaine!