Frans luisterspel: la dictée dessinée (tekendictee)

Leuke oefening: tekenen én begrijpend luisteren in het Frans.

ERK-niveau: vanaf A1 (beginners).

Activiteit: Luistervaardigheid en kunstzinnige oriëntatie.

Leeftijd: vanaf 6 jaar (groep 3 t/m 8 en brugklas).

Een creatieve en eenvoudige manier om te oefenen met begrijpend luisteren in het Frans: La Dictée Dessinée, het tekendictee! De juf of meester leest een eenvoudig Frans verhaal voor en de leerlingen tekenen na. Goed kunnen tekenen is niet nodig; goed opletten wel!

Dit ga je leren

 • begrijpend luisteren: luisteren naar een (eenvoudige) Franse tekst
 • vocabulaire oefenen, bijvoorbeeld woorden voor:
  • kleuren
  • getallen/cijfers
  • kledingstukken
  • menselijk lichaam.

Benodigdheden

Voor iedere leerling een vel papier en potloden/stiften.

Voorbereiding

 • Zoek een kort, eenvoudig Frans verhaaltje dat past bij het niveau van de leerlingen. Sluit bij voorkeur aan bij een thema dat jullie net behandeld hebben in de klas, bijvoorbeeld kleuren, menselijk lichaam, lente. Je kunt het verhaaltje ook zelf schrijven.
 • Zorg voor voldoende materialen voor iedere leerling: papier, potloden en stiften.
 • Kies een rustig moment om de oefening te doen: het is belangrijk dat het stil is in de klas en dat de kinderen goed kunnen opletten en luisteren.

Zo gaat het spel

Lees de tekst eerst een keer helemaal voor en vraag de kinderen alleen te luisteren. Herhaal de tekst dan zin voor zin en vraag de kinderen te tekenen wat ze van de tekst begrijpen. Lees langzaam en duidelijk voor en herhaal iedere zin minimaal twee keer. Aan het eind leggen alle kinderen hun tekening bij elkaar. Lees nu de tekst nog een keer voor en kijk samen naar de tekeningen. Verklaar eventueel de woorden. Wie heeft de tekening gemaakt die het beste lijkt?!

VOORBEELD-DICTEE: Il y a deux filles. Elles dansent. La fille à gauche a des cheveux blonds. Elle porte une robe bleue. Elle a des chaussures vertes. La fille à droite a des cheuveux noirs. Elle porte une robe rose et des chaussures roses. Toutes les deux, elles ont les mains en l’air. Elles s’amusent!

Voorbeeld-tekening bij het dictee.

TIPS!

TIP 1: Bij mooi weer kun je deze oefening ook buiten doen!

TIP 2: Bij meer gevorderde leerlingen, kun je ook de opdracht geven zelf een korte Franse tekst te schrijven. Je kunt de leerlingen vervolgens in tweetallen de teksten aan elkaar laten voorlezen. De ene leerling leest voor en de ander tekent na. Daarna wisselen van rol.