Frans cijferspelletje

Kun jij – in het Frans – het cijfer raden op jouw rug?

ERK-niveau: A1 (Beginner).

Activiteit: Spreek- en luistervaardigheid.

Aantal spelers: minimaal 2.

Dit is een eenvoudig, superleuk spel om de Franse getallen te oefenen, bijvoorbeeld van 1-20. Tijdens dit spel – dat je speelt in tweetallen – wordt alléén Frans gesproken. En het leuke is: zelfs beginners kunnen het. Doe je mee? C’est parti!

Dit ga je leren:

 • getallen van 1 – 20 verstaan in het Frans.
 • getallen van 1 – 20 goed uitspreken in het Frans.
 • praten in het Frans en samenwerken.
 • de woorden plus (meer), moins (minder), oui (ja), non (nee).

Nodig:

 • een stapeltje post-its (‘geeltjes’) en een stift.

Voorbereiding:

 1. Wijs een spelleider aan.
 2. De spelleider neemt zoveel post-its als er leerlingen zijn en schrijft op ieder briefje een getal onder de 20.
 3. Kijk vervolgens samen – zo vaak als nodig – naar de Video Tellen tot 20 in het Frans. Terwijl iedereen hardop meetelt, plakt de spelleider op de rug van alle leerlingen een post-it met daarop een cijfer. NB. De kinderen mogen dus NIET weten welk cijfer op hun rug staat!
 4. Schrijf tenslotte de woorden op het bord die je nodig hebt in dit spel en help de leerlingen deze Franse woorden goed uit te spreken:
  • Plus (meer)
  • Moins (minder)
  • Oui (ja)
  • Non (nee).

Zo gaat het spel:

 • De spelleider verdeelt de klas in tweetallen.
 • Binnen ieder tweetal probeert elke leerling zo snel mogelijk het cijfer te raden dat op zijn/haar rug staat. Dat doe je door steeds een cijfer te noemen in het Frans. De andere leerling van het tweetal geeft feedback door plus (meer) of moins (minder) te zeggen. Noem net zo lang getallen op tot je het juiste cijfer gevonden hebt. Oui!!
 • Nu is de andere leerling van het tweetal aan de beurt om het cijfer te raden op zijn/haar rug.
 • Hebben beide leerlingen hun cijfer geraden? Schrijf dan vervolgens bij elkaar een nieuw cijfer op de Post-it en begin opnieuw.

TIP! Meer Franse cijferspellen:

Met dank aan mijn collega Merel Hollander – van Platform Vroeg Frans – voor deze leuke speltip.