Februari 2019: Vaker Frans op basisschool.

Frans leren vanaf de basisschool: handig voor vakantie èn voor een later beroep.

Op zaterdag 16 februari besteedde de NOS (en regionale zender 1Limburg) aandacht het onderwerp Frans op de basisschool. Het aantal basisscholen waar Franse les gegeven wordt, neemt toe. Nederland telt nu ruim 54 basisscholen met Frans op het programma.

De laatste stand van zaken (plus link NOS-artikel):

 


Steeds meer kinderen in Nederland krijgen Franse les in het primair onderwijs. In Limburg verviervoudigde het aantal basisscholen waar Frans gegeven wordt zelfs, van 3 naar 12 scholen in 5 jaar tijd. Ook in de rest van ons land is er steeds meer aandacht voor vroeg vreemdetalenonderwijs Frans (vvto). De scholen liggen verspreid door het hele land.

In het totaal zijn er nu 54 scholen door heel Nederland die initiatieven ontplooien: van Frans tijdens themaweken of in de Plusklas tot een volledige leerlijn van groep 1 tot 8.

Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, organiseerde op 13 februari een eerste netwerkbijeenkomst voor leerkrachten Frans in het basisonderwijs. De leerkrachten wisselden ervaringen uit en deelden lesmateriaal. Lees verder op de site van de NOS en van 1Limburg.

Nieuws item op de NOS-site.

Nieuws-item op 1Limburg

 

TIP: download gratis het lespakket Frans voor de basisschool  met 5 kant-en-klare lessen van De Franse Juf & Levende Talen!