Frans examen voor 12-17 jarigen (Le DELF Junior)

ERK-niveau: A1 t/m B1  (beginner t/m enigszins gevorderd)

Activiteit: spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid

Leerlingen van 12 tot 17 jaar die Franse les volgen en het  niveau van ‘basisgebruiker’ of ‘onafhankelijk gebruiker’ bereiken, kunnen opgaan voor DELF Junior (Diplôme d’études en langue française), speciaal voor het voortgezet onderwijs.  Ze kunnen hiermee een officieel diploma behalen, dat wordt verstrekt door het Franse ministerie van Onderwijs. Kinderen in Nederland kunnen examen doen in Den Haag of in Amsterdam (2 x per jaar in maart en juni). 

 

DELF-examens hebben een vergelijkbaar doel als de Anglia-examens bij Engels: stap voor stap de vreemde taal aanbieden en toetsen.

 

Niveaus

Er zijn 4 niveaus van het DELF Junior-examen: A1, A2, B1 en B2 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). De eigen docent Frans zal aangeven voor welk niveau de leerling in aanmerking komt.

 

Duur en opbouw

De DELF Junior-examens bestaan uit 5 onderdelen:

  1. Luistervaardigheid (compréhension orale)
  2. Leesvaardigheid (compréhension écrite)
  3. Schrijfvaardigheid (production écrite)
  4. Spreekvaardigheid (production orale)
  5. Mondelinge communicatie (interaction orale).

Afhankelijk van het niveau duurt het examen 1 uur en 20 minuten (A1), 1 uur en 40 minuten (A2), 1 uur en 45 minuten (B1) en 2 uur en 30 minuten (B2).

 

Voorbereiden

Inmiddels zijn er veel Nederlandse middelbare scholen die zich hebben aangesloten bij het DELF Junior-netwerk . Dit zijn scholen die extra aandacht besteden aan de Franse taal en hun leerlingen de gelegenheid geven een DELF Junior-diploma te halen.

 

Aanmelden

In Nederland worden de DELF Junior-examens afgenomen door het Institut Français. Aanmelding vindt meestal plaats via de eigen middelbare school. De examens vinden twee keer per jaar plaats – in maart en in juni – zowel in Den Haag als in Amsterdam.

Institut Français in Den Haag, contactpersoon: Joost Overwater (mail: joost.overwater@diplomatie.gouv.fr, telefoon: 070-3125822).

 

NB. Voor kinderen van 7-12 jaar zijn er de DELF Prim-examens voor de niveaus A1 t/m A2.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *