Schrijftip #5: Oefen Franse dictees (met feedback).

Activiteit: schrijfvaardigheid oefenen.

ERK-niveau: A1 t/m C2 (beginners tot vergevorderden).

Wil je oefenen met Franse dictees en gelijk feedback krijgen? Dan heb ik een tip voor je. TV5Monde heeft een interactieve site met dictees voor verschillende niveaus: les dictées d’Archibald. Gratis toegankelijk.

Niveau

Les dictées d’Archibald zijn er voor alle niveaus: van beginners tot vergevorderden (ERK-niveaus A1 t/m C2). Wel moet ik erbij zeggen dat ik het niveau voor beginners (A1) behoorlijk pittig vind. Maar heb je al even Franse les, dan is dit een heel goede manier om jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Zeker als je binnenkort een schrijftoets of praktische opdracht voor Frans hebt voor school.

Onderwerp

Nadat je jouw niveau gekozen hebt, kun je een onderwerp kiezen uit verschillende thema’s: Science (wetenschap), culture (cultuur), histoire (geschiedenis), société (maatschappij). Maak bijvoorbeeld een dictee over Franse gastronomie (lekker eten en drinken), over de liefde of over voetbal. Keuze genoeg!

Langzaam Frans

Heb je jouw niveau en onderwerp gekozen, dan kun je beginnen. Ieder dictee wordt duidelijk uitgesproken door een native speaker. Eerst krijg je de tekst in zijn geheel te horen en luister je alleen. Daarna wordt de tekst in stukken (séquences) geknipt en herhaald. Iedere zin wordt rustig uitgesproken. Je schrijft dan zin-voor-zin op wat je hoort. Let op: ook de leestekens worden uitgesproken (zie kader onderaan), maar die schrijf je natuurlijk niet op.

Autocorrectie met feedback

Ben je klaar? Dan kun je jouw dictee direct laten nakijken door de computer. Je krijgt gelijk te zien wat je goed en fout had, plus uitleg bij de gemaakte fouten. Ben je fanatiek? Dan kun je het dictee direct daarna nogmaals maken en laten zien wat je geleerd hebt. Bravo!

Leestekens in het Frans (La ponctuation en français):

Point.Punt
Virgule,Komma
Point virgule;Puntkomma
Deux points:Dubbele punt
Point d’interrogation.?Vraagteken
Point d’exclamation.!Uitroepteken
Points de suspension.Doorlooppuntjes
(Entre) guillemets<< >>Tussen (Franse) aanhalingstekens
(Entre) parenthèses()Tussen haakjes

Bonne dictée!