Interview: uitwisseling met een Franstalig gezin

“Swap-Swap is een platform voor uitwisselingen tussen Nederlandstalige en Franstalige jongeren”, lees ik op de site van de Belgische organisatie Swap-Swap. Dat maakt me nieuwsgierig. Zou het wat zijn voor mijn leerlingen? De Franse Juf hield een interview.

De Franse Juf: “Hoe werkt Swap-Swap?”

Klaartje Vandersypen (oprichtster Swap-Swap): “Wij bieden een laagdrempelig en veilig online platform waarop jongeren samen met hun ouders contact kunnen leggen met andere Swaps. We hebben als doelstelling om jongeren – na een eerste kennismaking via onze chatbox – elkaar ook echt te laten ontmoeten.”

De Franse Juf: “Wat is jullie missie?”

Klaartje: “Onze missie? Jongeren enthousiast maken over de andere landstaal en hen een bredere kijk op de wereld geven. Je leert een taal nog altijd het beste door er enkele dagen in ondergedompeld te worden.”

De Franse Juf: “Wat zijn jouw eigen ervaringen met taaluitwisselingen?”

Klaartje: “Als jongere heb ik veel deelgenomen aan uitwisselingen in Franstalig België. Dat was ontzettend leuk. Daarnaast hebben die verblijven bij Franstalige gezinnen mij ook professioneel veel opgeleverd. Het feit dat ik vlot ben in Frans, maakt het mij makkelijk een job te vinden. Ik heb bijvoorbeeld een beurs gekregen om onderzoek te doen in Afrika en ik heb gewerkt bij ING Investment Management in Brussel en in de verzekeringswereld. Heel verschillende banen, maar de rode draad was steeds de Franse taal.”

De Franse Juf: “Hoe ben je ertoe gekomen Swap-Swap op te zetten?”

Klaartje: “In België is Frans een hoofdvak. Toch spreken veel jongeren die van school komen geen Frans. Al lange tijd is het mijn droom om daar verandering in te brengen. Op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken: ik heb mijn ontslag ingediend om me helemaal aan dit project te wijden.”

De Franse Juf: “Hoeveel jongeren hebben zich ingeschreven op Swap-Swap?”

Klaartje: “We zijn gestart in februari 2017. Sindsdien hebben al zo’n 100 kinderen en jongeren uitgewisseld. Momenteel zijn er 95 Swaps in onze database, die nog op zoek zijn naar een match, waaronder 43 Franstaligen. De meeste zijn tussen de 12 en de 16 jaar, met ongeveer evenveel jongens als meisjes.”

De Franse Juf: “Kunnen Nederlandse jongeren ook meedoen met Swap-Swap?”

Klaartje (enthousiast):”Zeker! Swap-Swap staat ook open voor Nederlandse kinderen en jongeren! In het eerste jaar dat we van start zijn gegaan hebben we ons platform enkel in België bekend gemaakt, maar sinds 2018 proberen we ook Nederland en Noord-Frankrijk te bereiken.”

“Swap-swap staat zeker open voor Nederlandse jongeren” (oprichtster Klaartje Vandersypen).

 

De Franse Juf: “Is Swap-Swap gratis?

Klaartje: “Toegang tot het platform kost eenmalig 50 euro. We vragen een bijdrage omdat Swap-Swap mensen bijeen wil brengen die echt gemotiveerd zijn om aan een taaluitwisseling mee te doen.”

De Franse Juf: “Hoe zorgen jullie dat de uitwisseling veilig is?”

Klaartje: “Via een chat merk je al snel of het klikt. Als je een goed gevoel hebt over een bepaald Swap-gezin, kan je met hen contactgegevens uitwisselen om elkaar beter te leren kennen en om vervolgens een taaluitwisseling te organiseren.” Zo hebben jullie helemaal zelf het heft in handen wat betreft het gezin waar je terecht komt.”

Meer informatie: www.swap-swap.be