Taaltest Frans: wat is jouw ERK-niveau?

Je taalniveau Frans testen? Maak de gratis taaltest van Rfi!

Voor wie: leerlingen die al enige kennis van de Franse taal hebben.

Leeftijd: vanaf ongeveer 13 jaar.

Als je (beter) Frans wil leren, is het slim eerst een niveautest te doen. Dat is handig bij het kiezen van het juiste lesmateriaal. Ik heb een gratis online taaltest voor je gevonden van Radio France Internationale (Rfi). Deze test duurt ongeveer 10 minuten en geeft je een indicatie van je ERK-niveau (A1 t/m B2). Je kunt gelijk beginnen. Lees eerst mijn toelichting.

Aanwijzingen voor de taaltest

De taaltest bevat 15 meerkeuze-vragen en is geschikt voor leerlingen die al enige kennis van de Franse taal hebben. De vragen worden gesteld in het Frans én in het Engels: de antwoorden zijn natuurlijk alleen in het Frans.  Kies de test die past bij het niveau dat je nu denkt te hebben (gebruik de omschrijvingen hieronder). De uitslag van de test geeft een indicatie van je niveau.

 ERK-taalniveaus

In Europa gebruiken we het Europees Referentie Kader (ERK) om taalniveaus aan te duiden. (De Franse vertaling is: CECR/Cadre européen commun de référence pour les langues). Deze test is bedoeld om de eerste 4 niveaus van taalbeheersing vast te stellen

  • A1 = beginner (“Je découvre le français ” = Ik ontdek de Franse taal).
  • A2 = beginner met enige ervaring (“Je comprends des messages simples” = Ik begrijp eenvoudige berichten).
  • B1 = halfgevorderd (“Je peux communiquer dans un environnement francophone”= Ik kan in een Franstalige omgeving communiceren).
  • B2 = gevorderd (“Je communique avec aisance“= Ik communiceer met gemak).

PS. De vergevorderden-niveaus C1 en C2 komen in deze test niet aan bod.

START HIER DE FRANSE TAALTEST VAN RFI SAVOIRS.

Bonne chance! / Veel succes!