10 leuke weetjes over het Franse schoolsysteem

Als ik mijn leerlingen vertel over het Franse schoolsysteem, roepen ze vaak: “Ik wil ook in Frankrijk wonen!” Franse basisschoolkinderen hebben namelijk twee uur lunchpauze. Ze eten dan een warme maaltijd in de schoolkantine. En in de zomervakantie hebben ze twee maanden vrij. Als ik erbij vertel dat hun Franse leeftijdgenootjes vaak tot 16.30 uur les hebben, wordt het enthousiasme al wat minder. In dit artikel vertel ik over deze en andere verschillen tussen het Franse en Nederlandse schoolsysteem.

1. De kleuterschool: L’école maternelle

Franse kinderen gaan al op 3-jarige leeftijd naar school: l’école maternelle. De Franse kleuterschool bestaat uit drie leerjaren:

 • PS = la petite section (vanaf 3 jaar)
 • MS = la moyenne section (vergelijkbaar met onze groep 1)
 • GS = la grande section (vergelijkbaar met onze groep 2)

2. De basisschool: L’école primaire

De Franse basisschool duurt maar vijf jaar en bestaat uit deze klassen:

 • CP = le Cours Préparatoire (vergelijkbaar met onze groep 3)
 • CE1 = le Cours Élémentaire 1 (vergelijkbaar met onze groep 4)
 • CE2 = le Cours Élémentaire 2 (vergelijkbaar met onze groep 5)
 • CM1 = le Cours Moyen 1 (vergelijkbaar met onze groep 6)
 • CM2 = le Cours Moyen 2 (vergelijkbaar met onze groep 7)

3. Engels leren = L’anglais

In Frankrijk is Engels een verplicht vak vanaf de Cours préparatoire (= groep 3). Alle Franse kinderen vanaf 6 jaar krijgen dus (minimaal) 1 uur Engels per week.

4. Schoolkantine = La cantine

De pauze op Franse basisscholen duurt zo’n twee uur (!): tussen 11.30 en 13.30 uur. Vrijwel alle kinderen eten dan een warme maaltijd in de schoolkantine (la cantine).

5. Schooltijden = Les heures d’enseignement

De meeste scholen beginnen rond 8.45 uur – net als in Nederland – maar gaan pas om 16.30 uur uit. Vaak is er daarna nog BSO of huiswerkklas, zodat de kinderen pas om 18 uur thuis zijn. Behalve op woensdag. Dat is een korte dag of zelfs een hele vrije dag.

6. Huiswerk = Les devoirs

In Frankrijk is het heel normaal om huiswerk (les devoirs) mee te geven, zelfs aan jonge kinderen vanaf een jaar of 6. Franse kinderen besteden er gemiddeld zo’n 20 à 30 minuten per dag aan.

7. Cijfers = Les notes

In Frankrijk geeft men cijfers op een schaal van 0 tot 20. Het laagste cijfer dat je kunt halen is dus een 0 (echt waar!). En het hoogste cijfer een 20 (officieel heet dat 20/20 = vingt sur vingt, ofwel twintig van de twintig).

8. Zomervakantie = Les vacances d’été

De Franse zomervakantie duurt wel 2 maanden! In de maanden juli en augustus zijn de kinderen vrij. Omdat Franse ouders niet ook zo lang vrij kunnen nemen, gaan veel kinderen een deel van de zomervakantie logeren bij familie. Ook komt het veel voor dat kinderen naar een vakantiekamp (la colonie de vacances) gaan.

9. Onderbouw middelbare school = Le Collège

Franse kinderen gaan al met 11 jaar naar de middelbare school (le collège). Ze hoeven dan nog niet te kiezen voor een bepaald schooltype, zoals bij ons. Iedereen volgt vier jaar dezelfde vakken. Het collège bestaat uit: 

 • la sixième (11-12 jarigen, vergelijkbaar met onze groep 8 PO )
 • la cinquième (12-13 jarigen, vergelijkbaar met onze brugklas VO)
 • la quatrième (13-14 jarigen, vergelijkbaar met onze tweede klas VO)
 • la troisième (14-15 jarigen, vergelijkbaar met onze derde klas VO)

10. Bovenbouw middelbare school = Le Lycée

Pas met 15 jaar – na het collège – kiezen kinderen een schooltype, bijvoorbeeld Le Lycée professionel of Le Lycée. Deze laatste is vergelijkbaar met de bovenbouw van onze havo/vwo en telt drie schooljaren.

 • la seconde (15-16 jarigen, vergelijkbaar met onze vierde klas VO)
 • la première (16-17 jarigen, vergelijkbaar met onze vijfde klas VO)
 • la terminale (17-18 jarigen, vergelijkbaar met onze zesde klas VO)

Als je tot en met de laatste klas gaat, doe je aan het eind examen voor le baccalauréat (afgekort: le bac, vergelijkbaar met ons VWO-eindexamen). Leerlingen kunnen ook eerder hun middelbare school afronden en een ander diploma krijgen: een BEP– (Brevet d’Études Professionelles) of een CAP-diploma (Certificat d’Aptitude Professionelle).

TIP 1

 • Meer weten over het Franse schoolsysteem? Kijk eens op de website van Neerlandia.fr.
 • Benieuwd hoe een schooldag er uitziet in Frankrijk voor kinderen van 11-15 jaar? Bekijk deze video: een schooldag op het collège (2 minuten).
 • Ouders met jonge kinderen die naar Frankrijk gaan emigreren, verwijs ik naar mijn review van het boek ‘L’école ouverte aux parents‘.

TIP 2

 • In contact komen met kinderen op een Franse school? Doe een keer mee met een online uitwisseling eTwinning. Met mijn klas in Zoetermeer hebben we dat al een aantal keer gedaan: het is superleuk contact te hebben met Franse leeftijdgenoten en toe te kunnen passen wat je geleerd hebt.