Frans examen voor 7-12 jarigen (Le DELF Prim)

ERK-niveau: A1 en A2 (beginner / basisgebruiker)

Activiteit: spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid

Leerlingen van 7 tot 12 jaar die Franse les volgen op de basisschool en het  niveau van ‘basisgebruiker’ bereiken, kunnen opgaan voor DELF Prim (Diplôme d’études en langue française), speciaal voor het basisonderwijs. Ze kunnen hiermee een officieel diploma behalen, dat wordt verstrekt door het Franse ministerie van Onderwijs. Kinderen in Nederland kunnen examen doen in Den Haag of in Amsterdam (1 x per jaar in mei). 

 

DELF-examens hebben een vergelijkbaar doel als de Anglia-examens bij Engels: stap voor stap de vreemde taal aanbieden en toetsen.

 

Niveaus

Er zijn drie niveaus van het DELF Prim-examen: A1.1, A1.2 en A2 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). De eigen leerkracht Frans van het kind kan aangeven voor welk niveau het in aanmerking komt.

 

Duur en opbouw

De DELF Prim-examens bestaan uit 4 onderdelen:

  1. Luistervaardigheid (compréhension orale)
  2. Leesvaardigheid (compréhension écrite)
  3. Schrijfvaardigheid (production écrite)
  4. Spreekvaardigheid (production orale)

Afhankelijk van het niveau duurt het examen 1 uur (A1.1), 1 uur en 20 minuten (A1.2) of 1 uur en 40 minuten (A2). De examens zijn geïllustreerd met vrolijke plaatjes en de thema’s passen bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals familie, hobby’s en school.

 

Voorbereiden

Kinderen kunnen zich voorbereiden op de DELF Prim-examens via de verschillende Franse methodes voor het basisonderwijs, die ik ook op deze site heb beschreven. Ook bestaan er aparte publicaties om te oefenen voor DELF Prim.

 

Aanmelden

In Nederland worden de DELF Prim-examens afgenomen door het Institut Français. De examens vinden één keer per jaar plaats – in mei – zowel in Den Haag als in Amsterdam. Denk eraan je ruim van te voren – individueel of per groep –  aan te melden via:

Institut Français in Den Haag, contactpersoon: Joost Overwater (mail: joost.overwater@diplomatie.gouv.fr, telefoon: 070-3125822).

 

NB. Voor jongeren van 12 tot 17 jaar zijn er de DELF JUNIOR-examens (A1 t/m B2).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *