Frans examen voor 7-12 jarigen: Le DELF Prim.

ERK-niveau: A1 en A2 (beginner / basisgebruiker).

Activiteit: spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.

Leerlingen van 7 tot 12 jaar die Franse les volgen op de basisschool en het  niveau van ‘basisgebruiker’ bereiken, kunnen opgaan voor DELF Prim (Diplôme d’études en langue française), speciaal voor het basisonderwijs. Ze kunnen hiermee een officieel diploma behalen, dat wordt verstrekt door het Franse ministerie van Onderwijs. Kinderen in Nederland kunnen examen doen in Den Haag of in Amsterdam (1 x per jaar in mei). 

DELF-examens hebben een vergelijkbaar doel als de Anglia-examens bij Engels: stap voor stap de vreemde taal aanbieden en toetsen.

Wat is het DELF Prim examen?

Het DELF Prim-examen is een officieel examen van de Franse overheid, waarmee je een internationaal erkend diploma kunt halen (dat voor onbepaalde tijd geldig blijft). Het examen is aangepast aan kinderen van 7-12 jaar: het is niet makkelijker dan het DELF-examen voor volwassenen, maar er worden wel andere thema’s behandeld. De teksten en geluidsfragmenten gaan dus niet over saaie onderwerpen, maar over zaken die passen bij waar jij als 7-12 jarige mee bezig bent: school, vakantie, familie, sport, muziek en meer 🙂

Niveaus

Er zijn drie niveaus van het DELF Prim-examen: A1.1, A1.2 en A2 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Je eigen leerkracht Frans kan aangeven voor welk niveau je in aanmerking komt. Heb je geen Frans op school? Neem dan contact op met het Institut Français (contactgegevens hieronder).

Duur en opbouw

De DELF Prim-examens bestaan uit 4 onderdelen:

  1. Luistervaardigheid (compréhension orale)
  2. Leesvaardigheid (compréhension écrite)
  3. Schrijfvaardigheid (production écrite)
  4. Spreekvaardigheid (production orale)

Afhankelijk van het niveau duurt het examen 1 uur (A1.1), 1 uur en 20 minuten (A1.2) of 1 uur en 40 minuten (A2). De examens zijn geïllustreerd met vrolijke plaatjes en de thema’s passen bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals familie, hobby’s en school.

Voorbereiden

Kinderen kunnen zich voorbereiden op de DELF Prim-examens via de verschillende Franse methodes voor het basisonderwijs, die ik ook op deze site heb beschreven. Ook bestaan er aparte boeken om te oefenen voor DELF Prim, zoals ‘Préparation à l’examen du DELF Prim‘ van uitgeverij Hachette, o.a. te koop bij Bol.com

Aanmelden

In Nederland worden de DELF Prim-examens afgenomen door het Institut Français. De examens vinden één keer per jaar plaats – in mei – zowel in Den Haag als in Amsterdam. Denk eraan je ruim van te voren – individueel of per groep –  aan te melden via:

Institut Français in Den Haag, contactpersoon: Joost Overwater (mail: joost.overwater@diplomatie.gouv.fr, telefoon: 070-3125822).

NB. Voor jongeren van 12 tot 17 jaar zijn er de DELF JUNIOR-examens (A1 t/m B2).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *