Alfabetspel: 10 op een rij

Leer het Franse alfabet uitspreken met dit leuke spel.

ERK-niveau: A1 (beginners van 6 jaar en ouder).

Activiteit: het Franse alfabet leren / spellen in het Frans.

Aantal spelers: ongeveer 10 tot 30.

Het Franse alfabet heeft 26 letters, net als het Nederlandse alfabet. De meeste letters klinken hetzelfde als bij ons. Alleen de E, G, H, J, W, Y klinken anders. Oefen de uitspraak van het Franse alfabet met een liedje en dit leuke spel.

Dit ga je leren:

 • Het Franse alfabetlied zingen.
 • Het Franse alfabet uitspreken.
 • Je naam spellen in het Frans.

Nodig:

 • Een stopwatch.
 • Voor ieder kind een A4-tje en stift.
 • Een digibord en computer met internet (om het alfabetlied te laten horen).

Voorbereiding:

 • Luister met de groep één of twee keer naar het alfabetlied L’alphabet en français (Alain le Lait op Youtube) en zing mee!
 • De spelleider herhaalt het alfabet door de letters op het bord te schrijven met de uitspraak ernaast, in ieder geval van de E, G, H, J, W, Y die anders klinken in het Frans:
  • e klinkt als een korte [u]
  • g klinkt als [zjee]
  • h klinkt als [ashj]
  • j klinkt als [zjie]
  • w klinkt als [doeble vee]
  • y klinkt als [iegreg] met een g als in het Engelse ‘go’
 • De spelleider deelt de A4-tjes en stiften uit en vraagt alle kinderen hun voornaam – groot en duidelijk – op te schrijven op het papier.
 • Daarna oefenen de kinderen in tweetallen met het hardop spellen van hun voornaam in het Frans (‘spieken’ van het bord mag!).

Zo gaat het spel:

 1. De spelleider nodigt 10 kinderen uit naar voren te komen en zo snel mogelijk op alfabetische volgorde te gaan staan (eerste letter van de voornaam).
 2. De spelleider meet ondertussen de tijd met de stopwatch.
 3. Klaar? Check samen of het klopt. Ieder kind – te beginnen links in de rij – houdt de A4 omhoog en noemt hardop de eerste letter van zijn/haar voornaam in het Frans.
 4. De spelleider telt voor iedere fout (verkeerde plek in de rij) een seconde bij de eindtijd van de groep. Een letter verkeerd uitspreken kun je als fout rekenen, maar dat hoeft niet. Corrigeren is voldoende. Het gaat er vooral om dat de kinderen oefenen met het Franse alfabet.
 5. Ieder kind van de groep schrijft de eindtijd op zijn papier en gaat weer naar zijn plek.
 6. Nu komt een nieuwe groep met 10 kinderen naar voren en krijgt dezelfde opdracht.
 7. Herhaal het spel tot alle kinderen even vaak aan de beurt zijn geweest. Wie heeft de snelste tijd?

Tips!

 • Je kunt ook andere aantallen nemen dan 10 kinderen per groep. Zorg wel dat de groepen even groot zijn, anders kun je de eindtijden niet eerlijk vergelijken.
 • Heb je een kleine groep? Dan kun je de kinderen een wedstrijdje laten spelen tegen zichzelf. Je herhaalt het spel de volgende lessen en vraagt de kinderen hun eigen score te verbeteren.
 • Maak het spel uitdagender door de kinderen niet alleen de eerste letter van hun voornaam (prénom) te laten noemen, maar zich ook voor te laten stellen. Bijvoorbeeld: Je m’appelle Andréa (Ik heet Andréa): A-N-D-R-E-A. Gebruik hiervoor het gratis werkblad Jezelf voorstellen in het Frans.
 • Speel het spel ook een keer met de achternaam van ieder kind (nom de famille).

Meer spellen!

Wil je meer leuke Franse spellen leren kennen voor beginners? Spelletjes met letters, cijfers of woorden…of misschien wel een Franse escape room? Ga naar het Franse spellenoverzicht.