Spel: Boggle op z’n Frans

boggle
Combineer letters en maak  Franse woorden.

ERK-niveau: vanaf A1 (Beginner).

Aantal spelers: 2 of meer.

Maak zoveel mogelijk Franse woorden met de 16 letters van Boggle! Franse leenwoorden die in het Nederlands voorkomen – zoals champagne, crèche, café of douche – zijn ook toegestaan. Daarom is dit spel ook heel geschikt voor beginners.

Dit ga je leren:

 • Schrijfvaardigheid: Franse (leen)woorden herkennen en goed schrijven;
 • Eventueel een woordenboek Frans-Nederlands of vertaalsite gebruiken;
 • Samenwerken.

Benodigdheden:

 • 16 letterdobbelstenen.
 • Een zandloper of stopwatch.
 • Een woordenboek Frans-Nederlands of vertaalsite (bijv. www.mijnwoordenboek.nl).

Voorbereiding:

 • Maak teams van 2 à 4 personen. Ben je met z’n 2-en? Speel dan 1 tegen 1;
 • Spreek af welke woorden toegestaan zijn en welke niet, bijvoorbeeld:
  • Toegestane woorden: alle Franse woorden die in het woordenboek Frans-Nederlands staan. Je kunt ook afspreken dat Franse leenwoorden die in het Nederlandse woordenboek voorkomen, toegestaan zijn, zoals douche, restaurant, crèche, café, génie etcetera;
  • Niet toegestane woorden:
   • eigennamen, zoals Claude of Mireille;
   • plaatsnamen, zoals Paris of Bordeaux;
   • woorden met een verbindingsstreepje (zoals ex-femme = ex-vrouw);
   • woorden met een apostrophe (zoals d’accord = akkoord);
   • afkortingen.
Voorbeeld:

screenshot_2016-12-08-13-14-17-1

Bar          Murs

Bon         Notée

Boîte      Numéro

Armée    Ours

Âne          Raté

Créer   Récréations

Écran      Sûreté

Été           Une

Mère       Urne 

Zo gaat het spel:

 • Spreek af wie de spelleider is. Deze persoon gooit de dobbelstenen en legt ze duidelijk zichtbaar bij elkaar op tafel.
 • Als de spelleider het startsignaal geeft, mogen de groepjes kijken en starten met woorden maken.
 • Ieder groepje probeert nu in 3 minuten, zoveel mogelijk Franse woorden te vinden met minimaal 3 letters. Daarbij mag je de letters horizontaal, verticaal en diagonaal met elkaar verbinden, zolang de letters elkaar maar raken. Per woord mag je iedere letter één keer gebruiken. Zie voorbeeld hierboven.
 • Als de 3 minuten om zijn, leest ieder groepje hardop de gevonden woorden voor. Hanteer daarbij de onderstande puntentelling. Een woord dat ook door een ander groepje gevonden is, levert geen punten op.

PUNTENTELLING:

Woorden met 3-4 letters: 1 punt

Woorden met 5 letters: 2 punten

Woorden met 6 letters: 3 punten

Woorden met 7 letters: 4 punten

Enzovoort.

 • Na het noteren van de punten is het spel afgelopen of start een nieuwe ronde door de dobbelstenen opnieuw te gooien.
 • Het groepje met de meeste punten, is de winnaar.
 • Félicitations!