Frans op de basisschool (profielwerkstuk)

Franse les op de Waalse School, waar Elise & Selvie onderzoek deden voor hun PWS.

‘Werkt u mee aan ons profielwerktuk (PWS) over de Franse les op de basisschool?‘, vroegen Elise Daniëls en Selvie van Mook mij een paar maanden geleden. Natuurlijk wilde ik dat. Deze Havo 5-leerlingen van het Monseigneur Frencken College uit Oosterhout waren benieuwd welke factoren van invloed zijn op de Franse taalontwikkeling van de jonge Nederlander. Ze interviewden naast mij nog drie andere docenten Frans, zowel uit het primair als voortgezet onderwijs. Het profielwerkstuk werd beoordeeld met een 9. Gefeliciteerd Elise en Selvie!

Elise en Selvie schreven hun PWS over Frans in het PO.

Doel van het onderzoek

Elise en Selvie vinden Frans een mooie taal en kozen het vak in de bovenbouw van de Havo. Ze schreven er zelfs hun profielwerkstuk over: de praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ze vroegen zich namelijk af of hun taalontwikkeling beter was geweest als ze op de basisschool al begonnen waren met Franse les. Ze wilden in het bijzonder weten: waarom zou je op jonge leeftijd beginnen met de Franse taal?

Interviews met docenten

Om antwoord op deze vragen te vinden, interviewden Elise en Selvie vier docenten: twee docenten Frans van middelbare scholen (mevrouw Dekkers van het Monseigneur Frencken College en mevrouw Daniëls van een VO-school in Gorinchem) en twee vakleerkrachten Frans van een basisschool (Rik Popelier van De Waalse school uit Rotterdam en De Franse Juf). Zij stelden hen verschillende vragen: “Waarom heeft u voor het vak Frans gekozen en niet voor een andere taal? Vanaf welke leeftijd bent u het gaan leren? Wat vindt u van basisscholen die al Franse lessen geven?” Uit de antwoorden bleek dat de geïnterviewden het eens zijn dat de leerlingen op de basisschool al Frans moeten krijgen. “Allen vinden het erg belangrijk dat dit gedaan wordt door iemand die Frans heeft gestudeerd of Frans als moedertaal heeft.”

Praktijkonderzoek

Het leukste deel van het onderzoek vonden Elise en Selvie het praktijkonderzoek. Ze hebben zelf Franse taaltoetsjes ontwikkeld en die gegeven op twee basisscholen: de Waalse school in Rotterdam (waar Franse les gegeven wordt van groep 1 t/m 8) en de Meander in Oosterhout (waar geen Frans op het programma staat). Zo wilden de twee Havo-leerlingen achterhalen wat de meest geschikte leeftijd is om met Frans te beginnen. Alle kinderen vonden het in ieder geval heel erg leuk om de Franse taaltoetsjes van Elise en Selvie te maken en deden erg hun best.

Conclusie

Elise en Selvie concluderen dat er verschillende factoren van belang zijn bij Franse taalontwikkeling van kinderen: de kwantiteit van het taalaanbod, de motivatie, de kwaliteit van de interactie en de leerstijl. Maar het allerbelangrijkst is de leeftijd waarop kinderen beginnen met het leren van de vreemde taal: hoe jonger, hoe beter. Het lijkt er volgens hen op dat de spreekdurf van leerlingen groter wordt als kinderen vroeg met een taal beginnen. Ook is de motivatie voor de taal groter als ze starten op jonge leeftijd. En of Elise en Selvie zelf beter Frans gesproken hadden als ze op de basisschool al Franse les hadden gehad? Dat zullen ze nooit weten. Maar volgens de Franse Juf ligt er zeker een mooie carrière als taaldocent voor deze twee eindexamenkandidaten in het verschiet 🙂

* In het PWS wordt gesproken over 50 basisscholen met Frans in Nederland. Inmiddels zijn dat er naar schatting 65, volgens Platform Vroeg Frans (netwerkorganisatie Frans in het PO).