Vroeg vreemdetalen- onderwijs Frans (vvto)

15 februari 2018

Franse les onder of na schooltijd: c’est sympa! Leuk en echt niet zo moeilijk!

Op dit moment zijn er zo’n 35 basisscholen in Nederland waar Franse les gegeven wordt (onderzoek Nuffic Kenniscentrum Buurtalen 2017/2018). Deze scholen bevinden zich  vooral in Limburg. Toch kan je ook in de rest van het land basisscholen vinden waar Frans op het programma staat. meestal als een kleinschalig project onder of na schooltijd. Zo ken ik voorbeelden van scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,  Baarn,  Waalre en Numansdorp. Zelf geef ik les in de hoogbegaafden-groepen van een school in Zoetermeer.

In Nederland zijn een aantal organisaties die zich hard maken voor meer Franse les in het basisonderwijs. Zij zetten zich in voor het aanbieden van Frans als extra taal aan jonge kinderen. Sinds 2015 mogen scholen in het primair onderwijs wettelijk 15% van hun lestijd – is maximaal 4 uur per week – besteden aan lessen in een vreemde taal. Dus ook Frans!

Nederlandse organisaties die zich inzetten voor meer Frans op de basisschool (vvto ofwel franςais précoce):